Diễn đàn đang nâng cấp


Do diễn đàn cồng kềnh và có nhiều nội dung chuyên mục chưa thu hút được thành viên tham gia. BQT sẽ tiến hành sàng lọc và nâng cấp từ 06/09 - 30/09/2016. Rất mong các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ Diễn đàn Sơn Ca!

Trân trọng,